top of page

מטרת היעוצים הפרטניים היא מתן מענה והדרכה לדילמות אישיות הנוגעות בשינויים הנובעים משלבי ההתפתחות של הילד, בשינויים משפחתיים הדורשים התארגנות מחדש, במעברים בחיי הילד , במצבים חדשים עבור ההורים שאינם יודעים איך לנהוג בהם, ובדילמות הוריות וזוגיות רבות הקשורות להתנהלות המשפחתית ולאווירה היומיומית במשפחה.

ייעוץ פרטני

באילו מצבים רצוי להגיע לסדרת פגישות פרטנית?

*לקראת ולאחר הולדת תינוק חדש במשפחה

*גמילות בחיי הילדים

*שנת לילה של תינוקות וילדים

*פעוטות ושלב המרד

*מעברים בחיי הילדים – משפחתון, גן, ביה"ס

*חוסר שיתוף פעולה מצד הילדים במשימות היום – יום וביחסים

*יחסים בין הילדים

*חוסר הסכמה ושוני בין ההורים לגבי דרכי חינוך

*דילמות זוגיות – הוריות

*ביה"ס היסודי והמעבר להורות קצת אחרת.

*גיל ההתבגרות של הילדים והשינוי הנדרש מן ההורים

*ליווי הורי נכון עבור הילדים במצבים של גירושים, נישואים שניים ועוד.

*משפחות יחידניות, חד מיניות, רב – הוריות ,מאמצות, עם דילמות ספציפיות הנוגעות למבנה המשפחתי המיוחד.

*לקראת יציאת הילדים מהבית והתמיכה למערכת כולה.

*המעבר לסבתאות וסבאות – דילמות ושינויים במערכת היחסים.

ועוד.....

bottom of page